Terug naar het nieuwsoverzicht

Bouwen aan de toekomst: vastgoedverduurzaming in 8 stappen

Visual-website (1)-min

Als vastgoedeigenaar kunt u de impact op milieu en klimaat verkleinen door verduurzamingsmaatregelen te nemen. Door strengere richtlijnen van de overheid en eisen van klanten is de verduurzaming van vastgoed steeds vaker niet alleen een kwestie van willen, maar ook van moeten. Maar hoe pakt u dat aan? Een gestructureerd stappenplan biedt dan houvast. In dit artikel geven we met 8 stappen handvatten op weg naar het vastgoed van de toekomst.

Stap 1: doelstellingen formuleren

Alles begint met een doel: waar wil (of moet) u naartoe met uw vastgoed? Huidige én toekomstige wet- en regelgeving vormen hierbij een goed uitgangspunt. Maar denk ook na over uw eigen ‘groene ambities’: gaat u voor het minimaal vereiste, voor of voor het maximaal houdbare?

Wat uw ambities ook zijn, het is goed om specifieke, haalbare doelen te stellen. Ga dus niet voor ‘goed geïsoleerd’ of ‘klimaatbestendig’, maar stel meetbare normen als het gaat om bijvoorbeeld energie-efficiëntie of materiaalgebruik. Stelt u zichzelf ook de vraag of uw ambities realistisch zijn: is het financieel haalbaar en mogelijk met het bestaande vastgoed?

Stap 2: de situatie analyseren

De tweede stap is een grondige analyse van het huidige energieverbruik en de milieuprestaties van het vastgoed. Identificeer de zwakke punten en kansen voor verbetering. Daarbij kunt u gebruik maken van onder andere energie-audits, milieuprestatierapporten en levenscyclusanalyses (LCA).

Stap 3: een actieplan opstellen

Op basis van uw ambities en analyse van de huidige situatie kunt u een concreet actieplan opstellen om uw duurzame doelstellingen te bereiken. Hierbij draait het om het formuleren van specifieke maatregelen die moeten worden genomen. Denk daarbij aan het installeren van energiebesparende apparatuur, het verbeteren van de isolatiewaarden en het gebruik van duurzame materialen. Afhankelijk van de functie van het gebouw dient u op dit punt ook een milieuprestatieberekening (MPG) uit te voeren.

Stap 4: financiële haalbaarheid evalueren

Voordat u aan de slag kunt, is het belangrijk om te kijken naar de financiële haalbaarheid van de beoogde verbeteringen. Daarbij gaat het niet alleen om de investeringskosten, maar ook om de verwachte besparingen en de terugverdientijd van de investeringen. Dit is ook het moment om subsidies of andere financieringsmogelijkheden uit te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan de Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) of Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

Stap 5: maatregelen uitvoeren

Zodra het actieplan is goedgekeurd en de financiering rond is, is het tijd om aan de slag te gaan. Aandachtspunt daarbij is dat alle betrokken partijen goed zijn geïnformeerd en dat de uitvoering soepel verloopt – zeker als het gebouw gewoon in gebruik blijft tijdens de renovatie.

Stap 6: monitoring en evaluatie

Zodra het actieplan is goedgekeurd en de financiering rond is, is het tijd om aan de slag te gaan. Aandachtspunt daarbij is dat alle betrokken partijen goed zijn geïnformeerd en dat de uitvoering soepel verloopt – zeker als het gebouw gewoon in gebruik blijft tijdens de renovatie.

Stap 7: communiceer en betrek

Met het verduurzamen van vastgoed draagt u bij aan een beter milieu en beperkt u de klimaatimpact van uw organisatie. Uw verduurzamingsinspanningen kunnen echter ook uw reputatie en imago als verantwoord bedrijf versterken. Communiceer daar dus open en eerlijk over naar huurders, eigenaren, werknemers en andere betrokkenen. Vertel met trots welke inspanningen u geleverd hebt, deel uw successen en inspireer klanten en branchegenoten om hetzelfde te doen.

Stap 8: blijven verbeteren

Duurzaamheid is een reis, geen eindbestemming. Het is een continu proces waarbij de vastgoedsector moet blijven zoeken naar manieren om de milieuprestaties van gebouwen verder te verbeteren en te innoveren. Trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie, materialen en wetgeving kunnen ervoor zorgen dat er steeds nieuwe verduurzamingsmaatregelen voor uw vastgoed beschikbaar zijn.

Samen verduurzamen

Het verduurzamen van vastgoed is een complex proces dat kennis en betrokkenheid vereist van verschillende partijen en disciplines. Een helder stappenplan kan u als vastgoedeigenaar helpen op weg naar het vastgoed van morgen. Heeft u hulp nodig of wilt u van A tot Z ontzorgd worden bij het verduurzamingstraject? Neem dan gerust contact met ons op.