Terug naar het nieuwsoverzicht

Duurzaam vastgoed: een noodzaak voor organisatie

Ontwerp zonder titel - 1

Duurzaam of verantwoord ondernemen is voor een groeiend aantal bedrijven de norm, en dat gaat inmiddels verder dan led-verlichting en afval scheiden. Ook het vastgoed krijgt een steeds belangrijkere rol, omdat het een grote bijdrage kan leveren aan zowel minder milieubelasting als meer zakelijk succes.

In dit artikel leggen we uit waarom duurzaam vastgoed niet alleen nuttig is voor uw bedrijf, maar ook noodzakelijk.

De noodzaak van verduurzaming

Gebouwen hebben een forse impact op het milieu. Zo is de bouw- en vastgoedsector verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2–uitstoot. Maar ook het gebruik van gebouwen heeft uiteraard invloed op het milieu. Zo zijn huishoudens en de dienstensector samen goed voor 27% van het landelijke energieverbruik. Vooral het verwarmen van onze gebouwen kost veel energie. Het energieverbruik van de gebouwde omgeving daalt wel sinds 2010, vooral door betere isolatie en efficiëntere verwarmingsinstallaties, maar blijft hoog.

De voordelen van duurzaam vastgoed

Gebouwen hebben een forse impact op het milieu. Zo is de bouw- en vastgoedsector verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2–uitstoot. Maar ook het gebruik van gebouwen heeft uiteraard invloed op het milieu. Zo zijn huishoudens en de dienstensector samen goed voor 27% van het landelijke energieverbruik. Vooral het verwarmen van onze gebouwen kost veel energie. Het energieverbruik van de gebouwde omgeving daalt wel sinds 2010, vooral door betere isolatie en efficiëntere verwarmingsinstallaties, maar blijft hoog.

Financieel aantrekkelijk

Ten tweede zijn er flinke financiële voordelen te behalen. Het verminderen van energieverbruik is namelijk een slimme strategie om de kosten te verlagen en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zo maken de energiekosten over het algemeen een aanzienlijk deel van de operationele kosten van een bedrijf uit. Volgens Eurostat zijn energiekosten zelfs de belangrijkste kostenpost voor bedrijven, en het verwarmen van gebouwen zorgt op zijn beurt weer voor het grootste deel van de energierekening. Bovendien heeft duurzaam vastgoed een hogere marktwaarde en gelden voor duurzame projecten gunstiger financieringsvoorwaarden.

Door te investeren in energiezuinige technologieën en duurzame materialen, kunnen organisaties op korte termijn dus hun rekeningen verlagen en op langere termijn besparen op onderhoudskosten. Maar ook de bestaande technische installaties controleren en goed laten inregelen is een eenvoudige ingreep die direct zorgt voor een lagere energierekening. En laten we eerlijk zijn, wie wil er nu niet besparen op de kosten?

Wettelijke plicht

Een derde, niet te onderschatten argument om werk te maken van vastgoedverduurzaming is de wet- en regelgeving. Zo hebben we onder andere te maken met het Klimaatakkoord, de Europese Green Deal en de Corporate Sustainability Reporting Disclosure (CSRD), die veel bedrijven verplicht te rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -prestaties.

Om de klimaatdoelen te halen, worden steeds ook steeds meer specifieke voorwaarden gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen. Denk aan de BENG-eisen voor nieuwbouw, maar ook het sinds 2023 verplichte energielabel C voor bestaande kantoren. In 2030 wordt bovendien energielabel A de standaard, en in 2050 is het doel energieneutraliteit. Dat betekent dat al het maatschappelijk vastgoed in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% minder CO2 uitstoot. Het is een grote uitdaging om op tijd aan die wetgeving te voldoen, zeker gezien de hoge kosten en soms lange doorlooptijd. Hier op tijd mee beginnen is dus zeker geen overbodige luxe.

Meer regel dan uitzondering

De vraag naar duurzaam vastgoed neemt dus toe om verschillende redenen: groeiend milieubewustzijn, strengere regelgeving en de wens van organisaties om kosten te besparen. Zo is volgens het PBL bijna 40% van de vastgoedbeleggers bereid om te investeren in de duurzaamheid van vastgoed. Bovendien heeft inmiddels meer dan de helft van de kantoren een energielabel C of beter. Vastgoedverduurzaming wordt dus steeds meer regel dan uitzondering, al voldoet een groot deel van de gebouwen op dit moment nog niet aan het verplichte label.

Vastgoed verduurzaming: nut én noodzaak

Lang werd gedacht dat het verduurzamen van vastgoed meer (geld) kostte dan het opleverde. Dat beeld klopt echter al lang niet meer. Duurzame gebouwen hebben niet alleen een positieve impact op het milieu en klimaat, maar ook op de vastgoedsector zelf. U profiteert als organisatie niet alleen van kostenbesparingen en een beter imago, maar hebt ook een positieve impact op de wereld om u heen. Bovendien dwingen nationale en internationale duurzaamheidsdoelen en regelgeving organisaties om duurzaamheid serieus te nemen en actief te streven naar verandering.

Vastgoedverduurzaming is dus niet meer een kwestie van nut óf noodzaak, maar van nut én noodzaak.